Positive koronatester og D-vitaminnivå

Vi skal nå se på den antakelig mest omfattende studien pulisert om sammenhengen mellom infeksjoner og nivået av D-vitaminer [1]. Den kom 17. september, og omfatter over 190.000 pasienter som har testet seg. Studien viser en klar sammenheng mellom D-vitaminmangel og infeksjon av SARS-CoV-2.

Studien omfatter 191.779 pasienter i USA som har testet seg fra midten av mars til midten av juni, og omfatter alle delstater. Det er registrert postnummer for hver pasient, som er sammenholdt med data fra folketellinger for å analysere på etnisitet og breddegrader.

D-vitamininnholdet i blodet er hentet fra tester tatt siste 12 måneder, og det er justert ut ifra sesongvariasjon hentet fra tidligere studier.

Median alder på de testede var 54 år, og 9,3 % av dem var smittet med SARS-CoV-2.

Blant de 31.190 pasientene med D-vitaminnivå under 20 ng/mL (som defineres som «mangel») testet 12,5 % positivt. Blant de 27.870 pasientene med «tilstrekkelig» nivå på 30-34 ng/mL, testet 8,1 % positivt, og blant de 12.321 pasientene med nivå høyere enn 55 testet 5,9 % positivt. Forskerne konkluderer med en sterk negativ korrelasjon.

Fig 1. SARS-CoV-2 NAAT positivity rates and circulating 25(OH)D levels in the total population.

Det var flere positive tester i områder med svarte (15,7 %) og latinamerikanere (12,8 %) enn i overveiende hvite (7,2 %). Analyser viste også sterk negativ korrelasjon mellom D-vitaminnivå og positive SARS-CoV-2-tester i hver av disse gruppene.

Sammenliknet med de drøye 67.000 pasientene over 60 år, hadde de drøye 120.000 under 60 år høyere andel positive tester (10,2 % mot 7,7 %), og de hadde lavere D-vitaminnivåer (29,4 ng/mL mot 35,4 ng/mL). Flere menn testet positivt (10,7 %) enn kvinner (8,7 %), og de hadde også litt lavere D-vitaminnivå (31,3 mot 31,9).

Studien viser omtrent samme forhold mellom D-vitaminnivå og sjansen for å få infeksjon av sesongvirus som tidligere studier.

Den omvendte korrelasjonen mellom D-vitaminnivå og SARS-CoV-2-infeksjon var sterkest i områder bebodd overveiende av svarte, og dernest av latinamerikanere. Svarte viste også høyere grad av infeksjoner for alle D-vitaminnivåer enn hvite, noe som kan skyldes boforhold og at mange har jobber som utsetter dem for smitte.

Det var gjennomgående flere positive tester på nordlige breddegrader enn de lenger sør, men den negative korrelasjonen med D-vitaminnivå kan ses på alle breddegrader.

Studien konkluderer med en sterk negativ korrelasjon mellom D-vitaminnivå og infeksjon av SARS-CoV-2, over etnisitet, breddegrader, kjønn og aldersgrupper. Hvis det viser seg å være et kausalt forhold, påpekes det at D-vitamin vil være et billig og tilgjengelig middel for å hindre infeksjon, særlig for de med D-vitaminmangel. Det er spesielt viktig for de svarte og latinamerikanske miljøene, som er særlig rammet av både Covid-19 og D-vitaminmangel. Forfatterne anbefaler tilskudd av D-vitamin, basert på personlig behov, risikofaktorer, og etter samråd med lege, som et forebyggende tiltak.

Kommentarer

Denne studien får særlig tyngde på grunn av sitt omfang, med data fra veldig mange testede, over alle USAs delstater. Det er også en styrke ved studien at D-vitaminnivået er målt for samtlige personer i studien, og at det ikke dreier seg om gjennomsnittsverdier, som i flere andre studier.

Studien har ikke vist noen årsakssammenheng, dvs. at det er det lave D-vitaminnivået som er årsaken til infeksjonen. Det kan jo finnes underliggende sykdommer som fører til D-vitaminmangel, og som i tillegg gjør at man blir mer utsatt for infeksjon. Men det finnes såpass mange teorier rundt hvordan D-vitaminet kan virke preventivt for slike virusinfeksjoner, at en direkte årsakssammenheng ikke kan utelukkes. Det finnes også studier som viser at D-vitaminsupplement har effekt mot luftveisinfeksjoner, særlig for de med svært lave nivåer [2].

Derfor burde helsemyndighetene følge føre-var-prinsippet og anbefale D-vitamin som preventivt tiltak mot pandemien. Denne studien viser jo at man muligens kunne halvere antall infeksjoner med tilskudd. Effekten kunne også vært enda større, da vi må rekne med at flere smittede genererer mer smitte, altså en selvforsterkende effekt. Vi ser kanskje den effekten med smittespredningen i innvandrermiljøene nå, hvor D-vitaminnivået er lavere enn ellers i samfunnet.

Kilder

  • [1] Kaufman HW, Niles JK, Kroll MH, Bi C, Holick MF (2020) SARS-CoV-2 positivity rates associated with circulating 25-hydroxyvitamin D levels. PLoS ONE 15(9): e0239252. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239252
  • [2] Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta‐analysis of individual participant data. BMJ. 2017 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202713

Forfatter: Frode Kirkholt

Jobber som IT-arkivar i Bergen og kommer fra Rindal. Har jobbet som lærer i videregående og som webutvikler. Har studert realfag og humanistiske fag. Hovedfag i idéhistorie.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *